• Geleceğin anahtarı

Listeleri Karşılaştır

Türkiye’de ikamet izni

Türkiye’de ikamet izni

Türkiye’de ikamet izni
Türkiye’de Oturma İzni İçin Başvurma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye sınırında 90 günden fazla kalmak istiyorsanız, oturma izni başvurusunda bulunmalı ve göçmenlik yasalarına aşina olmalısınız. Geçerli bir vizeniz varsa, vizenizin süresi ülkenin sınırlarında veya maksimum 90 gün kaldıktan sonra oturma iznine başvurabilirsiniz.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar ağırlıklı olarak aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır:
o Kısa süreli oturma izni
o Aile ikamet izni
o oturma izni
o Uzun süreli oturma izni
o İnsani ikamet izni
o İnsan ticareti mağdurları için oturma izni
İşte bu konaklama türlerinin her birinin kısa bir açıklaması

Kısa süreli oturma izni: Türkiye’de kısa süreli oturma izni, vizelerinin izin verdiği süreden daha uzun süre yaşamak isteyenler için Türkiye’de uzun süre kalması gerekmeyenler için mükemmel bir çözümdür. Bu izin, izin başvuru formunda belirtildiği gibi çeşitli “kalmak için nedenlere” sahiptir, bu tür bir ikamet, aynı zamanda yanlışlıkla “turistik konaklama” olarak da adlandırılır, çünkü bu tür turizmin temel nedeni kalmaktadır. Kısa süreli yabancıların Yabancılar Kanunu ve uluslararası koruma hükümleri uyarınca aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılamasına izin verilir.
Bilimsel araştırma için ülkeye gelen yabancılar.
o Türkiye’de ev, işyeri, arsa vb. gayrimenkul sahibi yabancılar.
o Ortaklarını ülkeye davet edilmek veya Türk insanı istihdam etmek şartıyla işlerini yapan yabancılar
o İş eğitim programlarına katılan yabancılar.
o Türkiye Cumhuriyeti’nin parçası olduğu öğrenci değişim programları veya sözleşmelerinin bir parçası olarak eğitim programlarına veya benzeri programlara katılmaya gelen yabancılar.
o Ziyaret ettikleri yerleri, sürelerini ve ikamet yerlerini belirtmeleri koşuluyla turizm amacıyla kalmak isteyen yabancılar.
o Hastalıkları halk sağlığı için bir tehdit olmadığı sürece Türkiye’de tıbbi tedavi görmek isteyen yabancılar.
o Türkiye’de adli veya idari makamların talebi veya kararıyla ikamet etmesi gereken yabancılar.
o Aile ikamet izni kriterleri yerine getirilmezse, yabancıların ikametgahı kısa süreli ikamet izni olur.
o Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gitmek isteyen yabancılar.
Yabancılar bir kamu kurumu aracılığıyla bir eğitim, araştırma, staj veya herhangi bir eğitim kursuna katılacaklardır.
o Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türk vatandaşları

Aile ikamet izni
Türk vatandaşlarının yanı sıra her türlü ikamet izni altında Türkiye’de ikamet eden yabancı uyrukluların ikamet izinleri:
1. Yabancı eş
Kendilerine veya eşlerine yabancı çocuklar
3. Kendi veya eşinin bakımına ihtiyaç duyan yabancı çocuklar.
Göç yasasına göre, mukimin birden fazla eşi varsa, ailenin sadece bir eş ve diğer eşleri de dahil olmak üzere tüm çocukları ile birlikte kalmasına izin verilir. Yurt dışında yaşayan ebeveynlerin 18 yaşından küçük çocuklar için oturma izni başvurusunda karşılıklı rıza göstermeleri gerekmektedir. Aile ikamet izni, küçük çocukların 6 yaşına kadar üniversite öncesi eğitime katılmalarına izin verir, daha sonra öğrenci ikamet için başvurmaları gerekir.
Oturma izni
Yabancılar, yabancı yönetmeliklere uygun olarak oturma izni alabilirler:
o Aile ikametgahı olmayan yabancı uyruklular (18 yaşına kadar)
o Bir önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almak veya o ülkede tıp veya diş hekimliği okumak isteyen yabancı uyruklular.
Öğrenci ikamet izinleri, bu süreyi aşmayan bir süre için verilir.
İnsani ikamet izni
Aşağıdaki koşullar altında, bir yıl boyunca insani ikamet izni verilebilir. İnsani ikamet izninizi de uzatabilirsiniz.
o Çocuk için birçok faydası varsa
o Bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesi makul ve mümkün değilse, yabancı sınır dışı etme veya giriş yasağı kararına tabi olsa bile.
o Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55’inci maddesi hükümleri nedeniyle sınır dışı edilmeye karar vermek mümkün değilse.
o Uluslararası koruma başvuru sahiplerini ilk sığınma ya da güvenli üçüncü ülkeye iade etme sürecinde.
o İstisnai durumlarda.
İnsan ticareti mağdurları için oturma izni
İzin, yönetmelikler uyarınca insan kaçakçılığı mağduru yabancılara verilir. Lisans, otuz gün boyunca hükümet tarafından verilecektir. Gerekirse, 6 ay boyunca yenileyin. Ancak, insan ticareti mağdurları için oturma izni 5 yıldan fazla olmamalıdır. Bu, Türkiye’ye göçmenlik kurallarından biridir.

Uzun süreli oturma izni
Türkiye’de 8 yıl geçerli, kesintisiz, yasal oturma iznine sahip bir yabancı, süresiz olarak uzun süreli oturma iznine hak kazanabilir, ancak mülteci ve sığınmacı olarak sınıflandırılan yabancılar ve veya insani yardım için oturma izni olan yabancılar Amaçlar veya geçici koruma altında, uzun süreli ikamet izni için uygun değildir. Bu göçmenlik yasalarından biridir. Ayrıca, yabancılar uzun süreli oturma izni için uygunluk kriterlerini de karşılamalıdır. Bu kriterler:
o Son üç yılda sosyal yardıma gerek yok
o Kişisel veya aile geçim kaynakları için yeterli ve düzenli kaynaklara sahip olmalıdır.
o Geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır.
o Kamu düzeni ve güvenliği için bir tehdit olarak görülmemelidir.
Sağlık, eğitim ve zorunlu kamu hizmetleri dışındaki nedenlerle bir yıldan fazla yurtdışında kalmaları durumunda uzun süreli oturma izinlerini iptal etmek de mümkündür.
Türkiye’de 1 yıl ikamet izni
Türkiye’de kısa süreli ikamet yenilemesinin koşulları 6. yılda değişmiştir. Yeni Türk ikamet izni yasası uyarınca, Türkiye’nin kısa süreli turistik kalış süresi bu yıl değişecektir. Turistin Türkiye’de kalış süresi bir yıl olacaktır.

Yeni mevzuat OECD üye ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamıyor. Türk İkamet Yasası’na göre 5. yılda, bu ülkelerin vatandaşları geçici ikamet izninin sona ermesi üzerine mevcut kurallara uygun olarak Türkiye’ye seyahat edebilirler.
Türk İkamet Kanununa göre, turist konaklama süresini uzatmak isteyen kişiler, turist kalış sürelerinin bitiminden en az bir yıl sonra ülkelerine dönebilirler. Bununla birlikte, turistik konaklama yoluyla ülkeye göç etmiş kişiler iş, eğitim veya daimi ikamet için ikamet türlerini değiştirebilirler. Geçen yıl, dış yatırımı çekmeye çalışan Türk hükümetinin değer kaybı göçmenlik yasalarının bazılarını yabancılar için kolaylaştırdı.
Türkiye’deki yabancılar için vatandaşlık koşullarının değiştirilmesi
Önceki kurallar Yeni kurallar
Banka mevduatı 3 milyon dolar;
Sabit sermaye iki milyon dolar;
Satın alınan evin değeri 1 milyon dolar;
İşvereni Bırakan Çalışan Sayısı 1 kişi 4 kişi

Göç yasalarındaki değişiklikten önce, Türk vatandaşlığı başvuru sahiplerinin en az 5 milyon dolarlık ev satın almaları gerekiyordu; Ayrıca, bir banka mevduatı için 3 milyon $ ‘a ihtiyaç duydu, bu da 6 kat azaltmayı 6 kat daha kolay hale getirdi ve yukarıdaki tablonun geri kalanı, her durumda oturma izni alma koşullarını kolaylaştırdı. Geliyor.

img

goldenkey

  İlgili Mesajlar

  Türkiye’nin En Büyük Üç Şehri

  Türkiye'de Yaşamak ve Satın Almak İçin En İyi Üç Şehir İstanbul Din özgürlüğü ve...

  okumaya devam et
  tarafından goldenkey

  Türkiye’de Eşya Hukuku

  Türkiye'de Mülk Satın Alma ve Daimi İkamet Edinme Kanunu Türkiye'de ev satın alma ile ilgili...

  okumaya devam et
  tarafından goldenkey

  Turizm sektöründe Türkiye

  Türkiye turizm sektöründe ilk on ülke arasında Türkiye'de turizm...

  okumaya devam et
  tarafından goldenkey

  Tartışmaya Katıl