• کلیدی برای آینده

مقایسه ملک ها

آپارتمان

goldenkey

6 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

6 ماه پیش

پروژه 132

Mahallesi, Fatih, Istanbul, Turkey

آپارتمان

goldenkey

7 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

7 ماه پیش

پروژه 131

Bahçeşehir, Istanbul, Marmara Region, 34488, Turkey

آپارتمان

goldenkey

7 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

7 ماه پیش

آکادمی استانبول 130

Güzelyurt, Nicosia, Northern Cyprus, 12345, Cyprus

آپارتمان

goldenkey

7 ماه پیش

تماس بگیرید

آپارتمان

7 ماه پیش

پروژه 129

Ağaoğlu Caddesi, Bahçelievler,Turkey

آپارتمان

goldenkey

8 ماه پیش

$176,000 - $506,000

آپارتمان

8 ماه پیش

کاردان کاعاتهانه 128

Kağıthane, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

goldenkey

8 ماه پیش

$185000 - $684000

آپارتمان

8 ماه پیش

آپارتمان

goldenkey

8 ماه پیش

$330.000 - $500.000

آپارتمان

8 ماه پیش

آپارتمان دراستانبول فاتيح 126

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

آپارتمان

goldenkey

8 ماه پیش

$231.823 - $1.401.000

آپارتمان

8 ماه پیش

آپارتمان

goldenkey

8 ماه پیش

$1.121.000 - $492.009

آپارتمان

8 ماه پیش